Skip to content

Autor: admin

Rak: ewolucyjne dziedzictwo

1 rok ago

620 words

Rak jest często przedstawiany jako darwinowska walka, w której komórka progenitorowa ewoluuje lub rozwija się przez szereg przeszkód. Ostatnie wyszukiwanie Medline zwróciło ponad 7000 pozycji dotyczących raka i ewolucji oraz ponad 27 000 przypadków raka i progresji. Jednak ewolucja jest pojęciem łatwiejszym do rozpoznania niż zdefiniowanie lub zastosowanie. Wszystkie żywe stworzenia ewoluują. Puzzlem jest to,…

Ponowne przemyślenie roli podawania rurek u pacjentów z zaawansowanym demencją

1 rok ago

1036 words

Gillick (wydanie 20 stycznia) sugeruje zmianę standardu opieki nad rurkami gastrostomijnymi u pacjentów z zaawansowaną demencją. Twierdzi ona, że karmienie przez zgłębnik u tych pacjentów rzadko osiąga zamierzone cele medyczne i że nie zapobiega cierpieniu, ale w rzeczywistości je powoduje. Stwierdziła, że praktyka ta pozbawia pacjentów radości, jaką można czerpać z jedzenia i satysfakcji społecznej…

Problemy z karami odszkodowawczymi w procesach przeciwko organizacjom zajmującym się opieką

1 rok ago

1043 words

Studdert i Brennan (wydanie z 27 stycznia) podnoszą możliwość, że poddanie pod opiekę organizacji zarządzających odpowiedzialności deliktowej i odszkodowań za straty moralne może doprowadzić do rozpowszechnienia sporów i zakłócenia ekonomiki opieki zarządzanej przez ubezpieczyciela . Chociaż system odpowiedzialności jest daleko idący od ideału autorzy nie wspominają o środkach wyrównawczych, a ich propozycja jest zatem niekompletna.…

Terapia antyretrowirusowa u pacjentów z podwójnym zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 i 2

1 rok ago

274 words

Liczba pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 2 (HIV-2) w Europie Zachodniej rośnie; w naszym szpitalu obecnie obserwujemy 630 pacjentów seropozytywnych dla ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV-1), 14 seropozytywnych dla HIV-2 i 6 z seropozytywnością zarówno dla HIV-1, jak i HIV-2. Wszyscy pacjenci seropozytywni HIV-2 należą lub mają bezpośrednie związki z grupą…

Grypa i hospitalizacje u dzieci

1 rok ago

1056 words

Ilościowe umieralność i zachorowalność powodowana przez infekcje influenzawirusami tradycyjnie opierają się na szacunkach liczby zakażeń, które występują powyżej liczby oczekiwanej w sezonie. Ostra sezonowość rocznych epidemii grypy pozwala na takie oszacowania. Dwa doniesienia z 27 stycznia w czasopiśmie Journal, jeden autorstwa Neuzila i wsp.1, a drugi Izurieta i wsp., 2 ocenili poważną zachorowalność, którą można…

Genetyka i przestępczość: potencjalne niewłaściwe wykorzystanie informacji naukowych w sądzie

1 rok ago

710 words

W ciągu ostatnich kilku lat badania genetyczne stworzyły podstawowe dane na temat możliwego bezpośredniego związku między składem genetycznym a poważnymi chorobami psychicznymi (lub cechami takimi jak impulsywność). Te wczesne odkrycia mogą ostatecznie mieć wpływ na diagnozę, leczenie i poradnictwo genetyczne, ale także podnoszą kwestię determinizmu genetycznego. W naszym systemie prawnym odpowiedzialność karna zależy od założenia,…

Genom: autobiografia gatunku w 23 rozdziałach

1 rok ago

708 words

Przeszliśmy długą drogę od publicznej konfrontacji w 1860 roku między biskupem Samuelem Wilberforcem a Thomasem Huxleyem, jednym z głównych rzeczników Karola Darwina. Kiedy biskup zapytał go, czy małpy człekokształtne są po stronie jego babki lub dziadka, Huxley warknął, że wolałby małpę od człowieka, który wprowadza śmieszność w poważną dyskusję naukową (Adrian Desmond, Huxley, Reading, Mass…

Geny, kobiety, równość ad

1 rok ago

477 words

Chociaż warto zastanowić się, jaki wpływ mogą mieć oczekiwania społeczne na decyzję osoby poszukującej terapii genetycznej, Mahowald uważa, że presja dotyczy wyłącznie kobiet. W procesie tym tęskni ona za dużo bardziej prowokacyjnymi pytaniami, takimi jak teorie feministek, które godzą się z faktem, że istnieje wiele kobiet, które, gdyby miały taką możliwość, chętnie zaangażowałyby się w…

Geny, kobiety, równość

1 rok ago

540 words

Od czasu pojawienia się Projektu Ludzkiego Genomu w 1990 r. Etycy, genetycy, lekarze i komentatorzy zbadali implikacje tego sponsorowanego przez rząd wysiłku na rzecz mapowania i sekwencjonowania ludzkiego genomu. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost eksploracji nauk i metod naukowych przez feministycznych teoretyków. Mary Briody Mahowald, znana autorka literatury feministycznej bioetyki, łączy te dwie dziedziny w…

Wstępne badanie hormonalnej terapii wzrostu na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad 5

1 rok ago

783 words

Pierwszy pacjent w grupie hormonu wzrostu miał uporczywe krwawienie jelitowe, które przeszedł resekcję jelita przed zapisaniem się do badania. Gdy krwawienie utrzymywało się podczas badania, tomografia komputerowa brzucha (CT) została uzyskana przed zaplanowaniem dalszej resekcji jelit. To przypadkowo wykrył dobrze zdefiniowany guz nerki, który następnie okazał się gruczolakorakiem. Drugi pacjent z grupy hormonu wzrostu od…