Skip to content

Mechanizm modulacji sodu kłębuszkowych receptorów angiotensyny u szczurów.

1 rok ago

416 words

Specyficzne wiązanie 125I-angiotensyny z receptorami kłębuszkowymi o wysokim powinowactwie zmienia się bezpośrednio w zależności od zawartości sodu w diecie. W celu zbadania mechanizmu regulacji poziomu sodu w kłębuszkowych receptorach angiotensyny, grupy szczurów Sprague-Dawley utrzymywano na jednym z trzech poziomów spożycia sodu przez co najmniej 5 dni: wysoki poziom sodu (7,39 meq / 24 h), umiarkowany poziom sodu (0,88 meq / 24 h) i diety o niskiej zawartości sodu (0,01 meq / 24 h). Dodatkowej grupie podawano dietę o niskiej zawartości sodu z codziennymi iniekcjami furosemidu (1 mg / kg ip). Aby zdysocjować wpływ dietetycznego sodu z krążącymi poziomami angiotensyny II na regulację receptorów kłębuszkowych, piąta grupa została umieszczona na diecie o wysokiej zawartości sodu i otrzymała ciągłą infuzję angiotensyny przez wszczepioną minipompę (100 ng / min) przez 21 dni. Wystąpiła silna korelacja ujemna (r = -0,98, P mniejsza niż 0,01) między stężeniem angiotensyny II w osoczu a gęstością receptora angiotensyny kłębuszkowej. Zużycie sodu, potasu lub wody w diecie nie korelowało ze stężeniem receptora angiotensyny II. Stała powinowactwa nie różniła się w żadnej z grup (2,33 +/- 0,30 X 10 (8) M-1). Przebieg czasowy regulacji stężenia sodu w kłębuszkowych receptorach angiotensyny II badano na szczurach zamienionych z umiarkowanego sodu na dietę wysokosodową lub dietę niskosodową plus furosemid. Gęstość receptorów pozostawała niezmieniona po 24 godzinach, zmieniała się bezpośrednio przy przyjęciu sodu przez 1-5 dni, gdy indukcja była maksymalna i pozostawała stała przez co najmniej 21 dni. Przebieg regulacji receptora zbliżył się do zmian stężenia angiotensyny II w osoczu. Przeprowadzono dodatkowe badania w celu wykazania, że kłębuszkowe receptory angiotensyny II są regulowane w dół przez hormon krążący. Szczury utrzymujące umiarkowane spożycie sodu zabito 2 minuty po indukcji znieczulenia pentobarbitalem (50 mg / kg ip) lub szybkim dekapitowaniem. Pomimo 50-krotnego zwiększenia stężenia angiotensyny w osoczu u znieczulonych szczurów (424 +/- 154 vs. 8,6 +/- 1,0 pg / ml, P mniej niż 0,001), gęstość receptora angiotensyny nie uległa zmianie (znieczulenie, 1016 +/- 126 vs. nieznieczulony, 1290 +/- 84 fmol / mg). Wlew angiotensyny II (100 mg / min) przez 15 minut lub 2 godziny znieczulonym szczurom utrzymującym się przy umiarkowanym spożyciu sodu spowodowało 50% zmniejszenie swoistego wiązania angiotensyny, którego nie można było odwrócić poprzez dysocjację endogennej angiotensyny. Dane te są zgodne z modulacją gęstości receptorów przez hormon krążący i nie można ich uwzględnić przez wcześniejsze zajęcie receptora.
[podobne: uromed nowy sącz, sabina kluz, elmet rzeszów ]

0 thoughts on “Mechanizm modulacji sodu kłębuszkowych receptorów angiotensyny u szczurów.”