Neurobiologia choroby psychicznej

Niedawno przyjąłem kopię dwu-tomowego, wielodostępnego amerykańskiego podręcznika psychiatrycznego (Silvano Arieti, red., New York, Basic Books), opublikowanego w 1959 r. Neurobiologia była reprezentowana tylko w kilku sekcjach, w szczególności w jednym zatytułowanym Organic Conditions, która obejmowała dyskusje o kiły układu nerwowego, demencji, epilepsji, zaburzeniach zachowania po uszkodzeniach mózgu, chorobie Huntingtona i upośledzeniu umysłowym. Tak zwane zaburzenia czynnościowe (schizofrenia, zaburzenia afektywne i zaburzenia lękowe) zostały zbad...

Dietetyczny cholesterol zwiększa transkrypcję genu białka przenoszącego estry ludzkiego cholesterolu u myszy transgenicznych. Uzależnienie od naturalnych sekwencji flankujących.

W celu zbadania regulacji ekspresji genu białka przenoszącego estry cholesterolu ludzkiego (CETP), transgeniczne myszy przygotowano przy użyciu minigenu CETP połączonego z naturalnymi sekwencjami flankującymi ludzkiego genu CETP. Stosując transgen zawierający 3,2 kb powyżej i 2,0 kb dalszej sekwencji flankującej, wytworzono pięć różnych linii transgenicznych myszy. Obfitość mRNA CETP w różnych tkankach określono na standardowej diecie laboratoryjnej lub diecie wysokotłuszczowej i wysokocholesterolowej. W trzech liniach myszy transgenicznych tkanki eksp...

Dodatkowy tlen okołooperacyjny w celu zmniejszenia liczby infekcji chirurgicznych

Greif i wsp. (Wydanie z 20 stycznia) podają, że podawanie uzupełniającego tlenu w okresie okołooperacyjnym zmniejszyło częstotliwość infekcji chirurgicznych ran u pacjentów poddawanych zabiegom okrężniczo-odbytniczym. Jednak wybierając okres obserwacji trwający tylko 15 dni, mogły one nie zostać zarażone. Jeśli okres obserwacji był dłuższy, mogło być więcej infekcji w grupie, która otrzymywała 80 procent tlenu. Zatem dodatkowe infekcje mogły być dystrybuowane w różny sposób, tak więc ogólny efekt dodatkowego tlenu mógł być raczej opóź...

Progress and Hurdles for Follow-on Biologics czesc 4

w latach 1994-1998 gazety, w tym zarówno obszerne papiery krajowe, jak i dokumenty regionalne. Kluczowymi słowami używanymi w strategii wyszukiwania były osteoporoza i dodatkowe określenia alendronian lub Fosamax dla alendronianu; Cholesterol i dodatkowe określenia prawastatyna lub prawaczol dla prawastatyny; i serce i aspiryna dla aspiryny. Zidentyfikowaliśmy 196 kandydatów na alendronian, 119 na prawastatynę i 275 na aspiryny. Systematyczną próbę prawdopodobieństwa z 60 artykułów prasowych dla każdego leku32 uzyskano z pełnej listy artykuł...

Najnowsze zdjęcia w galerii quicklex:

331#bostonka choroba , #gruczoł dokrewny , #kardiomiopatia niedokrwienna , #olx biskupiec , #wysypka bostońska u dorosłych , #uzasadnienie pozwu o alimenty , #przewód żylny , #zastawka eustachiusza , #przewody cuviera , #pozew o alimenty uzasadnienie ,