Endokrynologia starzenia ad

W tej roli książka służy dobrze ogólnemu lekarzowi internisty lub podstawowej opieki zdrowotnej, który chce się uczyć o chorobach osób starszych i ich leczeniu medycznym. Endokrynologia starzenia się przechodzi od podsumowania biologicznych teorii starzenia do rozdziałów dotyczących osi hormonu wzrostu - insulinopodobnego czynnika wzrostu I, odpowiedzi na stres, choroby tarczycy, równowagi nerek i płynów, choroby kości, zmiany fun...

Hamowanie proliferacji komórek T indukowanych antygenami wywołanymi przez reaktywne wobec ciepłego przeciwciała wobec aktywowanych komórek T w toczniu rumieniowatym układowym.

Jedną z podstawowych immunologicznych cech tocznia rumieniowatego układowego (SLE) jest depresyjna odpowiedź proliferacyjna komórek T na różne specyficzne i niespecyficzne bodźce. Zarówno wewnętrzne defekty komórkowe, jak i hamujące wpływy czynników humoralnych, np. Autoprzeciwciał przeciw limfocytom lub kompleksów immunologicznych, postulowano, by te zaburzenia funkcjonalne były poniżej. Ponieważ surowica pacjenta może indukowa...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez kompresję klatki piersiowej Samodzielne lub z wentylacją usta-usta ad 8

Należy zauważyć, że w tym badaniu przeżycie pacjentów z widocznymi przedawkowanymi lekami, zatruciem alkoholem lub zatruciem tlenkiem węgla było podobne w dwóch grupach leczenia (80,7% osób, które otrzymywały kompresję w klatce piersiowej oraz wentylacja metodą usta-usta) i 75,7% procent osób, które same otrzymują kompresję klatki piersiowej). Kwestia, czy dyspozytorzy mogą być w stanie odróżnić, które przypadki powinny otr...

Zanieczyszczenia wlosów, a tym samym i skóry owlosionej, pochodzic moga zarówno ze swiata zewnetrznego, jak i z wewnatrz

Zapobieganie opóźnionym nudnościom i wymiotom spowodowanym chemioterapią o umiarkowanym działaniu wymiotnym w przypadku raka nie było systematycznie badane. Metody
Do badania zakwalifikowano pacjentów po raz pierwszy poddanych chemioterapii w randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą. Wszyscy pacjenci otrzymywali ondansetron w połączeniu z deksametazonem w profilaktyce wymiotów, które mogą wystąpić ...

Najnowsze zdjęcia w galerii quicklex:

331#wysypka bostońska u dorosłych , #uzasadnienie pozwu o alimenty , #przewód żylny , #zastawka eustachiusza , #przewody cuviera , #pozew o alimenty uzasadnienie , #układ siateczkowo śródbłonkowy , #zespół aktywacji makrofagów , #odpowiedź na pozew o alimenty , #bostonka okres zarażania ,