Powiązanie między chorobą Parkinsona o wczesnym początku i mutacjami w genie Parkin ad 8

Różne kombinacje delecji egzonu, multiplikacji eksonu i nowo zidentyfikowanych mutacji punktowych zwiększają już i tak szeroką różnorodność mutacji związanych z chorobą, zidentyfikowanych w genie parkiny. Pozycja mutacji wskazuje funkcjonalnie ważne regiony białkowe, takie jak domena RING-IBR-RING, podobnie jak konserwacja odpowiednich aminokwasów u myszy i szczurów. Obecność zarówno ...

Ekspresja genu albuminowego jest regulowana w dół przez infuzję albuminy lub makrocząsteczki u szczura.

Nowy mechanizm regulacji sprzężenia zwrotnego działający na transkrypcję genu albuminowego opisano u szczura. W 1946 roku zaproponowano, że krążące koloidy, w tym albumina surowicy, mogą wpływać na syntezę i / lub wydzielanie albuminy w wątrobie. Podstawę molekularną tego proponowanego rozporządzenia zbadano teraz, dodając aktywne makrocząsteczki aktywne do krążenia prawidłowych lub...

Hemodynamiczne działanie syldenafilu u mężczyzn z ciężką chorobą wieńcową cd

Pomiary uzyskane w bliższej części ominiętej lewej tętnicy zstępującej przedniej, która była naczyniem docelowym do interwencji u jednego człowieka, zostały odrzucone z powodu interferencji z profilem prędkości przepływu wstecznego przepływu wieńcowego. Pomiary uzyskano również w gałęzi lewej tętnicy wieńcowej bez zwężenia (arterii referencyjnej) u 12 mężczyzn (pomiarów nie uzy...

Pomiar objetosciowy

Wiadomo, że glukagon i jego drugi przekaźnik, cAMP, szybko blokują ekspresję genu kinazy pirogronianowej typu L i stymulują ekspresję genu karboksykinazy fosfoenopirogronianowej (PEP) w wątrobie in vivo. Odpowiednie role hiperglikemii, insulinopenii i deprywacji węglowodanów w hamowaniu ekspresji genu kinazy pirogronianowej typu L podczas postu są słabo poznane. Ponadto, nie są znane długote...

Najnowsze zdjęcia w galerii quicklex:

331#choroba bostońska , #olx złocieniec , #bostonka choroba , #gruczoł dokrewny , #kardiomiopatia niedokrwienna , #olx biskupiec , #wysypka bostońska u dorosłych , #uzasadnienie pozwu o alimenty , #przewód żylny , #zastawka eustachiusza ,