Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez kompresję klatki piersiowej Samodzielne lub z wentylacją usta-usta

Pomimo intensywnego szkolenia mieszkańców Seattle w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), osoby postronne nie wykonują RKO w prawie połowie przypadków zatrzymania krążenia. Instrukcje dotyczące kompresji klatki piersiowej i wentylacji metodą usta-usta, przekazywane przez dyspozytorów telefonicznie, mogą wymagać 2,4 minuty. W badaniach eksperymentalnych sama kompresja klatki piersiowej wiąże się z czasem przeżycia podobnym do tych z kompresją klatki piersiowej i wentylacją usta-usta. Przeprowadziliśmy randomizowane bad...

Hemodynamiczne działanie syldenafilu u mężczyzn z ciężką chorobą wieńcową cd

Pomiary uzyskane w bliższej części ominiętej lewej tętnicy zstępującej przedniej, która była naczyniem docelowym do interwencji u jednego człowieka, zostały odrzucone z powodu interferencji z profilem prędkości przepływu wstecznego przepływu wieńcowego. Pomiary uzyskano również w gałęzi lewej tętnicy wieńcowej bez zwężenia (arterii referencyjnej) u 12 mężczyzn (pomiarów nie uzyskano u 2 mężczyzn poddanych zabiegowi prawej tętnicy wieńcowej). W sumie zbadano 25 tętnic wieńcowych u 14 mężczyzn, w tym 13 ciężko choryc...

Wstępne badanie hormonalnej terapii wzrostu na chorobę Leśniowskiego-Crohna cd

Zmieniono zmienne biochemiczne w laboratorium szpitalnym, a hormony oceniano testem radioimmunologicznym w Endocrine Sciences (Calabasas Hills, CA). Zalecenia żywieniowe
Pobór pokarmu u każdego pacjenta oceniano za pomocą komputerowej analizy (Food Processor, wersja 7.1, Salem, Oreg.) Trzydniowego dziennika żywności przed rozpoczęciem leczenia oraz w ostatnim tygodniu każdego miesiąca leczenia. Pacjenci zostali poinstruowani, aby zwiększyć spożycie białka do co najmniej 2 g na kilogram dziennie. Osiągnięto to poprzez zwiększeni...

Omeprazol w porównaniu z Misoprostolem w przypadku wrzodów związanych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ad 7

W takich przypadkach raporty medialne mogą podkreślać względne korzyści. Pięćdziesiąt trzy procent historii w naszym badaniu nie zawierało informacji o potencjalnych szkodach, co jest powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę związki badanych leków z szeregiem niepożądanych efektów. 29-31 Stwierdzenie, że 70 procent historii nie zawierało wzmianka o kosztach jest również ważna, ponieważ efektywność kosztowa jest coraz częściej uznawana za ważny czynnik postępu medycznego. W przypadku dwóch leków na receptę większość opo...

Najnowsze zdjęcia w galerii quicklex:

331#olx złocieniec , #bostonka choroba , #gruczoł dokrewny , #kardiomiopatia niedokrwienna , #olx biskupiec , #wysypka bostońska u dorosłych , #uzasadnienie pozwu o alimenty , #przewód żylny , #zastawka eustachiusza , #przewody cuviera ,