Skip to content

Tag: iwonex

Przyczyny i ryzyko udaru u pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej ad 5

1 rok ago

316 words

Z 40 uderzeń, które wystąpiły w grupie ze zwężeniem od 60 do 99 procent, 42,5 procent (27,5 procent plus 5,0 procent plus 10,0 procent) wyłączało (Figura 2, dół). Prawdopodobieństwo wystąpienia udaru powodującego niepełnosprawność w porównaniu z niediagnozowanym udarem w grupie ze zwężeniem od 60 do 99 procent obliczono na podstawie odsetka na ryc. 2. Szanse…

Ponowne przemyślenie roli podawania rurek u pacjentów z zaawansowanym demencją

1 rok ago

1036 words

Gillick (wydanie 20 stycznia) sugeruje zmianę standardu opieki nad rurkami gastrostomijnymi u pacjentów z zaawansowaną demencją. Twierdzi ona, że karmienie przez zgłębnik u tych pacjentów rzadko osiąga zamierzone cele medyczne i że nie zapobiega cierpieniu, ale w rzeczywistości je powoduje. Stwierdziła, że praktyka ta pozbawia pacjentów radości, jaką można czerpać z jedzenia i satysfakcji społecznej…

Grypa i hospitalizacje u dzieci

1 rok ago

1056 words

Ilościowe umieralność i zachorowalność powodowana przez infekcje influenzawirusami tradycyjnie opierają się na szacunkach liczby zakażeń, które występują powyżej liczby oczekiwanej w sezonie. Ostra sezonowość rocznych epidemii grypy pozwala na takie oszacowania. Dwa doniesienia z 27 stycznia w czasopiśmie Journal, jeden autorstwa Neuzila i wsp.1, a drugi Izurieta i wsp., 2 ocenili poważną zachorowalność, którą można…

Porównanie metotreksatu z placebo w utrzymaniu remisji w chorobie Leśniowskiego-Crohna ad

1 rok ago

473 words

Pacjenci z szacowanym czasem przeżycia poniżej jednego roku i ci, którzy nie chcieli przestrzegać protokołu, nie kwalifikowali się. Pacjenci również musieli przejść remisję po leczeniu 25 mg metotreksatu raz na tydzień domięśniowo przez co najmniej 16 tygodni. Remisję zdefiniowano jako brak potrzeby leczenia prednizonem i obecność wyniku wynoszącego 150 lub mniej na wskaźniku aktywności choroby…

Hemodynamiczne działanie syldenafilu u mężczyzn z ciężką chorobą wieńcową cd

1 rok ago

522 words

Pomiary uzyskane w bliższej części ominiętej lewej tętnicy zstępującej przedniej, która była naczyniem docelowym do interwencji u jednego człowieka, zostały odrzucone z powodu interferencji z profilem prędkości przepływu wstecznego przepływu wieńcowego. Pomiary uzyskano również w gałęzi lewej tętnicy wieńcowej bez zwężenia (arterii referencyjnej) u 12 mężczyzn (pomiarów nie uzyskano u 2 mężczyzn poddanych zabiegowi prawej…

Pokrycie przez media wiadomości o korzyściach i zagrożeniach związanych z lekami czesc 4

1 rok ago

614 words

Kwantyfikacja korzyści, pokrycie szkodliwych skutków i kosztów oraz ujawnianie powiązań z przemysłem w mediach, według leku. Osiemdziesiąt trzy z 207 opowiadań (40 procent) nie zgłosiło korzyści ilościowo (tabela 2). Spośród 124 opowiadań, które określały ilościowo korzyści, 103 (83 procent) zgłosiło tylko względne korzyści, 18 (15 procent) zgłosiło zarówno korzyści bezwzględne, jak i względne, a 3…

Ćwiczenia i nauka o sporcie

1 rok ago

650 words

Przestańcie palić, jedzcie więcej błonnika i mniej tłuszczu, i więcej ćwiczeń – jest to mantra lekarza tysiąclecia. Jakie ćwiczenia. Jak często. Jaki jest dla mnie dobry sport lub ćwiczenie. Litania pytań pochodzi od coraz bardziej wyrafinowanej populacji karmionej intensywną dietą internetową.

Powiązanie między chorobą Parkinsona o wczesnym początku i mutacjami w genie Parkin ad

1 rok ago

519 words

U japońskich pacjentów z mutacjami parkinowymi choroba charakteryzuje się wczesnym początkiem, początkową dystonią, hiperrefleksją, wczesnymi powikłaniami wynikającymi z leczenia lewodopą i powolną progresją 9-11. Natomiast kliniczne cechy niektórych pacjentów z Europy i Afryki Północnej mutacje parkinów były nieodróżnialne od mutacji u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona, z wiekiem rozpoczynającym się aż do 58 lat.13,14 Liczba…

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez kompresję klatki piersiowej Samodzielne lub z wentylacją usta-usta

1 rok ago

524 words

Pomimo intensywnego szkolenia mieszkańców Seattle w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), osoby postronne nie wykonują RKO w prawie połowie przypadków zatrzymania krążenia. Instrukcje dotyczące kompresji klatki piersiowej i wentylacji metodą usta-usta, przekazywane przez dyspozytorów telefonicznie, mogą wymagać 2,4 minuty. W badaniach eksperymentalnych sama kompresja klatki piersiowej wiąże się z czasem przeżycia podobnym do tych z kompresją…

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przez kompresję klatki piersiowej Samodzielne lub z wentylacją usta-usta ad 8

1 rok ago

368 words

Należy zauważyć, że w tym badaniu przeżycie pacjentów z widocznymi przedawkowanymi lekami, zatruciem alkoholem lub zatruciem tlenkiem węgla było podobne w dwóch grupach leczenia (80,7% osób, które otrzymywały kompresję w klatce piersiowej oraz wentylacja metodą usta-usta) i 75,7% procent osób, które same otrzymują kompresję klatki piersiowej). Kwestia, czy dyspozytorzy mogą być w stanie odróżnić, które…