Skip to content

Wchłanianie genów beta receptora komórek T w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

1 rok ago

246 words

Technologia reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) została wykorzystana do zbadania krwi obwodowej i komórek maziowych T u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA) w kierunku tendencyjnego wykorzystania genów regionu zmiennego receptora komórek T (TCR) (V). Startery oligonukleotydowe specyficzne dla poszczególnych rodzin genów TCR V beta zostały użyte do amplifikacji produktów genów TCR w półilościowym badaniu ich względnego wykorzystania w niewyselekcjonowanych populacjach komórek T. Średnia ekspresja beta beta w 24 próbkach krwi obwodowej RA była bardzo podobna do tej w panelu 15 normalnych osobników, z wyjątkiem niewielkiego zmniejszenia ekspresji V. 13.2. Wykorzystanie V. w 8 próbkach tkanki maziowej RA i 13 próbkach płynu maziowego porównano z równoczesnie otrzymanymi próbkami krwi. Chociaż zaobserwowano heterogeniczne wzorce skośnego wykorzystania V-beta, pojawiło się kilka znaczących trendów. Dzięki wielu podejściom do analizy danych udokumentowano statystycznie istotny wzrost ekspresji V.6 i V.15 w maziowych komórkach T. Ponadto stwierdzono zwiększoną ekspresję V.14 w błonie stawowej, ale tylko w próbkach płynu maziowego. Zmniejszona ekspresja V beta 1, V beta 4, V beta 5.1, V beta 10, V beta 16 i V beta 19 była również obserwowana w maziowych komórkach T. Wyniki te wskazują, że tendencyjne wykorzystanie genu V beta w różnych obwodowych przedziałach pacjentów z RA można zaobserwować w niewyselekcjonowanych populacjach komórek T, i są zgodne z wnioskiem, że populacje komórek T eksprymujących te produkty genu V beta mogą być zaangażowane w patogenezę disease.Images
[więcej w: izis chmielna, uromed nowy sącz, archinea ]

0 thoughts on “Wchłanianie genów beta receptora komórek T w reumatoidalnym zapaleniu stawów.”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista dziecięcy wrocław prywatnie[…]