Skip to content

Wstępne badanie hormonalnej terapii wzrostu na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad

1 rok ago

557 words

Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli guz lub historię guza, byli w ciąży, albo mieli chorobę nerek albo cukrzycę albo inne typy choroby dokrewnej. Ponieważ początkowo mieliśmy trudności z rekrutacją pacjentów od lokalnych lekarzy, zaczęliśmy rekrutować pacjentów za pomocą reklam radiowych. Większość z 597 respondentów nie spełniało kryteriów. Ostatecznie, 142 pacjentów zostało poddanych badaniom przesiewowym, z których 105 było wykluczonych: 70 mieszkało za daleko, aby powrócić na wymagane częste wizyty kontrolne, diagnoza choroby Leśniowskiego-Crohna nie mogła zostać potwierdzona w 24, a 11 nie chciało dać sobie codziennie zastrzyki. W związku z tym zapisano 37 kolejnych pacjentów, którzy spełnili kryteria włączenia. Projekt badania
Badanie było podwójnie ślepe i kontrolowane placebo. Po zakończeniu podstawowej oceny kwalifikowalności 37 pacjentów zostało losowo przydzielonych przez szpitalną aptekę, z zastosowaniem konstrukcji z permutowanym blokiem, w celu otrzymania hormonu wzrostu (w przypadku 19 pacjentów) lub placebo (w przypadku 18). Pacjenci nadal byli leczeni przez swoich zwykłych lekarzy i przyjmowali inne leki na chorobę Leśniowskiego-Crohna według uznania ich lekarzy. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję rewizyjną szpitala i wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Leczenie
Grupa hormonu wzrostu otrzymywała dawkę nasycającą 5 mg hormonu wzrostu (somatropiny, Humatrope, Eli Lilly, Indianapolis) dziennie podskórnie przez pierwszy tydzień (na przykład pacjent o masie 70 kg otrzymał 0,5 mg na kilogram masy ciała na tydzień ), a następnie dawkę podtrzymującą 1,5 mg na dzień przez pozostałe 16 tygodni badania (na przykład pacjent o masie 70 kg otrzymał 0,15 mg na kilogram na tydzień). Pacjenci w grupie placebo otrzymali równoważną objętość rozcieńczalnika. Hormon wzrostu i placebo zostały zastąpione przez Eli Lilly jako liofilizowane proszki zawierające odpowiednio 5 mg hormonu wzrostu i placebo, do rekonstytucji w ml rozcieńczalnika. Placebo miało identyczny wygląd jak hormon wzrostu. Pacjentów uczono, jak przygotowywać i wstrzykiwać roztwór, i poproszono o podanie go rano.
Ocena skuteczności
Pierwszorzędowym punktem końcowym była poprawa stanu klinicznego, określona jako spadek wyniku w indeksie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna między linią podstawową a czterema miesiącami. Na tydzień przed rozpoczęciem terapii oraz przez tydzień pod koniec każdego miesiąca leczenia pacjenci stosowali kartę pamiętnika, aby ocenić wskaźnik aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna6. Indeks ten ocenia nasilenie choroby na podstawie ośmiu zmiennych klinicznych: liczba płynnych lub bardzo miękkich stolców na dzień, nasilenie bólu brzucha, ogólne samopoczucie, obecność lub brak masy brzusznej lub pozajelitowych objawów choroby, stosowanie leków przeciwbiegunkowych, hematokryt i waga. Te zmienne dają wynik złożony w zakresie od 0 do około 600, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą aktywność choroby. Pacjentów oceniano jeden i dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia oraz ponownie na koniec każdego miesiąca czteromiesięcznego badania. Testy laboratoryjne przeprowadzone po nocy postu przed i po czterech miesiącach obejmowały pomiary glukozy w osoczu, insuliny, insulinopodobnego czynnika wzrostu I, białka wiążącego insulinopodobnego czynnika wzrostu 3 i białka wiążącego hormon wzrostu; hemoglobina; hematokryt; wskaźnik sedymentacji erytrocytów; żelazo w surowicy, ferrytyna, cholesterol, triglicerydy, prealbumina, mocznik i kreatynina; i klirens kreatyniny i mocznikowy azot w moczu
[patrz też: wysypka bostońska u dorosłych, przewody cuviera, wirus bostoński objawy u dzieci ]
[podobne: posesor choszczno, mapis cieszyn, odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów ]

0 thoughts on “Wstępne badanie hormonalnej terapii wzrostu na chorobę Leśniowskiego-Crohna ad”